Digital marknadsföring

4th augusti 2020 lina 0

I och med att konkurrensen bland företag ökar blir det mer och mer viktigt att försöka sticka ut ur mängden. Man kallar det företagen gör […]

Lagar och regler

18th juli 2020 lina 0

Marknadsföring och reklam får inte se ut hur som helst och rikta sig till vem som helst. Det finns ett antal lagar och regler som reglerar hur marknad

Digital marknadsföring

11th juli 2020 lina 0

I dagens digitala samhälle är det viktigt för företag att anpassa sin marknadsföringsstrategi. För att nå ut till kunderna gäller det att vara närvarande där […]

Bygg ditt personliga varumärke

12th juni 2020 lina 0

Idag är det viktigare än någonsin att inte bara marknadsföra sitt företag utan också att marknadsföra sig själv som person. Arbetsmarknadens förutsätt

Marknadsför med video

17th maj 2020 lina 0

Allt eftersom mer och mer av marknadsföringen sker online har rörlig bild blivit ett allt viktigare verktyg. Video kan väcka känslor och förmedla myck