Digital marknadsföring

11th juli 2020 lina 0

I dagens digitala samhälle är det viktigt för företag att anpassa sin marknadsföringsstrategi. För att nå ut till kunderna gäller det att vara närvarande där […]

Bygg ditt personliga varumärke

12th juni 2020 lina 0

Idag är det viktigare än någonsin att inte bara marknadsföra sitt företag utan också att marknadsföra sig själv som person. Arbetsmarknadens förutsätt

Marknadsför med video

17th maj 2020 lina 0

Allt eftersom mer och mer av marknadsföringen sker online har rörlig bild blivit ett allt viktigare verktyg. Video kan väcka känslor och förmedla myck

Gör företaget sökbart

5th april 2020 lina 0

Att “googla” är idag det vanligaste sättet att hitta information på. Därför är det viktigt för företag att dyka upp högt upp bland sökresultaten när a