Rätt marknadsföring ökar försäljningen

Marknadsföring är viktigt för att företagen ska nå ut till kunderna och berätta vad man har att erbjuda. Marknadsföring är de olika aktiviteter ett företag använder för att få nya kunder och behålla nöjda befintliga kunder. Kampanjerna ser olika ut beroende på vad som säljs. Varor är konkreta föremål som kunden ser vilken kvalitet de har. När man säljer tjänster är man mer beroende av duktig personal och kunden är mer involverad i processen. Man måste också ta hänsyn till många faktorer när det gäller kunderna såsom kön, ålder socialgrupp och så vidare. Marknadsföringen överbryggar fysiska avstånd genom effektiv lagring och snabba transporter, mentala avstånd genom att anpassa produkten efter konsumenternas behov och önskemål och ekonomiska avstånd genom anpassade priser. Det är viktigt att det finns livskraftiga företag och myndigheten Tillväxtverket vill hjälpa företagarna och öka deras konkurrenskraft. Konsumentverket vill hjälpa konsumenterna och ger dem råd och vägledningen vid köpen.

Marknadsföringsprocessen

Att marknadsföra en vara eller en tjänst är en process i flera steg med analys, planering, genomförande och uppföljning. Man börjar med en marknadsundersökning för att ta reda på kundernas behov. Sedan arbetar man fram en strategi för hur man ska nå kunderna på bästa sätt med sitt erbjudande. Där använder man en marknadsföringsmix som tar hänsyn till de fyra P:na: pris, plats, påverkan och produkt. Det gäller att välja den marknadsföringskanal som passar bäst. En vanlig kanal är tryckt reklam, till exempel tidningsannonser, direktreklam eller kataloger. Man kan också annonsera utomhus med affischer och gatupratare eller satsa på TV- eller radioreklam. Många använder också digitala medier som facebook och bloggar. Därefter organiserar man kampanjen och genomför den enligt planen och när den är avslutad gör man en uppföljning för att se vad som fungerade bra och vad som behöver förbättras. Med en lyckad kampanj lockar man många nya kunder.