Bygg ditt personliga varumärke

12th juni 2020 lina 0

Idag är det viktigare än någonsin att inte bara marknadsföra sitt företag utan också att marknadsföra sig själv som person. Arbetsmarknadens förutsätt

Marknadsför med video

17th maj 2020 lina 0

Allt eftersom mer och mer av marknadsföringen sker online har rörlig bild blivit ett allt viktigare verktyg. Video kan väcka känslor och förmedla myck

Synlighet på många ställen

21st september 2019 lina 0

För att maximera synligheten är det bra att kombinera traditionella och digitala marknadsföringsplatser. De alternativ som finns är:

Annonsera i tidn

Marknadsför på mässor

3rd augusti 2019 lina 0

Eftersom det blivit svårare att nå ut i de traditionella kanalerna har upplevelser och det personliga mötet blivit allt viktigare. Att delta på bransc