Synlighet på många ställen

För att maximera synligheten är det bra att kombinera traditionella och digitala marknadsföringsplatser. De alternativ som finns är:

  • Annonsera i tidningar. Att annonsera i tidningar är fortfarande ett effektivt sätt att nå fram till vissa målgrupper. Framför allt äldre.
  • TV- och radioreklam. Att köpa reklam i TV och radio fungerar framför allt bra för att marknadsföra konsumentprodukter och tjänster som riktar sig mot privatpersoner. Nackdelen med TV-reklam är att den ofta är kostsam, samtidigt kan riktigt bra och tankeväckande rörlig reklam skapa engagemang.
  • Marknadsför med trycksaker. Trycksaker som affischer och flyers är ett bra sätt att skapa synlighet lokalt. Att dela ut flyers skapar dessutom en social interaktion som kan leda till att varumärket blir ihågkommet.
  • Använd sociala medier. Den digitala tekniken är kostnadseffektiv och bra på att nå fram till yngre målgrupper.
  • Marknadsför med e-postutskick. Att skicka ut erbjudanden till tidigare kunder som anmält sig till nyhetsbrev och utskick är ett bra sätt att locka till nya inköp.
  • Delta på mässor och events. Att delta på mässor och event är bra tillfällen att synliggöra företaget och möta kunder. På branschmässor samlas människor som är intresserade av samma fält, de är med andra ord utmärkta platser att knyta nya kontakter på.
  • Sponsring. Att sponsra evenemang, organisationer eller föreningar är ett bra sätt att synas. För mindre företag kan till exempel sponsring av lokalortens idrottsförening vara en bra marknadsföring.
  • Arrangera fysiska möten. Fysiska möten är ofta oslagbara för att skapa engagemang men räckvidden är begränsad eftersom antalet personer som ett företag hinner träffa under en dag är begränsat.
  • Gerillamarknadsföring. Tänk utanför boxen. Gerillamarknadsföring handlar om att marknadsföra på oväntade ställen och med okonventionella metoder. Här är det bara fantasin som sätter gränser.