Marknadsför med hjälp av influencers

Ett annat sätt att synas på sociala medier och online är att utnyttja andras plattformar. Personer som har många följare på till exempel bloggar eller Instagram brukar kallas för “influencers” eller “influerare”. Dessa personer har en stor genomslagskraft men det gäller att hitta rätt personer för att marknadsföringen ska bli trovärdig. Exempelvis är inte en barnlös 17-åring den bästa samarbetspartnern om du säljer barnkläder, även om hon har över hundra tusen följare. En fembarnsmamma med ett snyggt flöde och några tusen följare kan vara ett betydligt bättre alternativ för att nå rätt målgrupper. Det är med andra ord inte alltid den med flest följare som har störst genomslag utan också mindre konton kan ha stor trovärdighet och auktoritet mot vissa målgrupper och inom vissa nischer.

Innan du kontaktar olika influencers behövs en grundlig analys av deras flöden. Influencers tjänar pengar på att ha ett starkt varumärke knutet till sig som person och därför kommer också produkterna de marknadsför att kopplas samman med dem som personer. Som företagare gäller det att hitta rätt personer att förknippas med. Tänk på att vissa influencers kan vara väldigt kontroversiella, något som kan spilla över på de bolag de samarbetar med.