Plattform för digitalisering av kontrakt, arbetsflöden och marknadsföring

Vore det inte rena drömmen med en plattform som enda knutpunkt för företagets arbetsflöden och marknadsföring? Kontrakt och signering hanteras enkelt med transparens för alla som ska se dem, du loggar snabbt in och kan nyttja dynamiska digitala vägar – en sådan plattform skulle man ha!

Och den finns!

En användarvänlig professionell plattform

Preciselys plattform har det mesta man kan önska sig som företagare – och det blir enkelt!

Du kan digitalisera hela kontraktsförfarandet och få en god översyn och kontroll genom att använda plattformen från Precisely – här kan du också spåra, uppdatera och optimera förfarandet när affärerna förändras. Plattformen kan användas även till kanalisering av marknadsföring och är utvecklad av teknisk expertis men också av juridiska experter med lång erfarenhet av behoven inom management av kontraktets hela livscykel. Systemet är pålitligt, säkert och sparar tid samt att du undviker misstag som oftast uppkommer genom manuell hantering. Plattformens flöden gör också att man undviker flaskhalsar.

Precisely som partner

Precisely har en styrka i sin närvaro. Man levererar inte enbart en plattform, man finns närvarande som partner till plattformens användare. Det finns en mjukvara som hjälper dig att skissa upp ett kontrakt för ett speciellt ändamål och även här fungerar Precisely som din partner. Dessa automatiserade “templates” finns i flera olika utföranden beroende på behovet – dessutom blir de felfria då manuella misstag undviks. Mjukvaran är också mycket lätt att implementera i den egna organisationen. Preciselys lösningar är överhuvudtaget mycket moderna.

En utmärkt del av plattformen är de olika tillstånds-/accessnivåerna beroende på hur mycket transparens som ska ges till respektive användare. Här kan man kontrollera så att varje användare ser exakt de delar som de behöver se, och att man har access att göra förändringar på rätt ställen. Att alla arbetar parallellt i systemet gör att man utplånar flaskhalsar och dröjsmål. Det går också att automatisera till den grad man önskar, exempelvis kan godkännandet av accesser helt automatiseras.