En effektiv marknadsföring för tillverkande företag

De flesta företag går med funderingar över hur deras marknadsföring ska läggas upp. För vissa branscher är digitala kanaler, såsom genom sökmotoroptimering, det optimala. För andra branscher är printade reklamblad fortfarande en duglig kanal. Men vad gäller för tillverkande företag?

Vi har letat fram några bra knep som tillverkande företag kan använda sig av i sin marknadsföring.

Hitta lokala kunder

Ibland går företag över ån för vatten men det misstaget kan ni undvika. Genom att samla ledningsgruppen i hela företaget kan ni lägga en plan på att fokusera på lokala företag som kunder. De flesta framgångsrika ledningsgrupper brukar ha åtminstone en fabrikschef. Saknar ni en fabrikschef kan ni låta en interim fabrikschef hitta nya möjligheter till nya produkter i befintlig anläggning. Därefter kan ni påbörja arbetet med att lokalt marknadsföra ert erbjudande.

Genom att använda er av en lokal affärsmodell finns det stora besparingar att göra, både för er som tillverkande företag och för kunderna. Det är inte fullt ut en cirkulär affärsmodell, men färre transportsträckor blir definitivt en besparing på miljön.

Fördelarna med att samarbeta med kunder i närområdet innebär dessutom:

  • Sänkta transportkostnader
  • Förstärkt samarbete, ni befinner er i samma ort eller stad
  • Lägre marknadsföringskostnader!

Så hur hittar man passande kunder i sitt närområde?

Såhär hittar du lokala kunder till ditt företag

Det är tydligt att fördelarna med en lokal kundgrupp är flera. Både tillverkaren och den lokala kunden tjänar på konceptet. Men hur ska du hitta passande kunder till ditt tillverkande företag?

Googla efter lokala företag

En metod kan ju helt enkelt vara att använda sig av Google för att söka efter ett nyckelord i ert område. Dessa företag behöver vara registrerade på Google My Business. Så för att exemplifiera enligt nedan:

Säg att ni tillverkar plastslangar. Vilka lokala företag kan ni sälja plastslangar till? Jo, då kan ni hitta de branscher som köper plastslangar och sedan söka efter dessa direkt på Google. Om de används till köksutrustning eller vid köksmontering kan ni söka efter “Köksmontering + Er Ort”. Oftast hittar ni då också såväl en e-postadress och telefonnummer till respektive företag.

Använd lokala företagsföreningar

På de flesta orterna, små som stora, finns det ofta företagsföreningar som har regelbundna möten och konferenser. Företagsföreningarna finns för att stärka gemensamma satsningar i bygden. Det kan vara allt från större gemensamma inköp till kunskapsutbyten, tips och idéer.

En företagarförening kan innebära en viss årskostnad i form av medlemskapsavgift för att stötta föreningen men är du inte redan med i en sådan idag, är det en bra början – särskilt om du vill knyta kontakt med andra företag i närområdet.

Word of Mouth marknadsföring

Den lägsta kostnaden för marknadsföring får du genom word of mouth. Word of Mouth innebär att dina befintliga kunder och anställda rekommenderar företaget vidare. Det här är ingenting du har betalat extra för.

Har du nöjda medarbetare och en ledningsgrupp i ditt företag bör du utnyttja deras nätverk för att nå ut med dina produkter och tjänster. Som morot för det här kommer medarbetarna framöver arbeta på ett ännu starkare företag än vad de redan gör.