Att bromsa eller gasa sig ur en kris

De flesta företag hamnar förr eller senare i någon form av ekonomisk kris. Så länge ditt företag inte heter Facebook eller Google, är risken överhängande för att ditt företag någon gång kommer att drabbas av till exempel sjunkande försäljningssiffror. Detta leder i sin tur till att verksamheten riskerar att visa ett negativt resultat.

Gasa sig ur en kris med hjälp av marknadsföring

När ett företag drabbas av en ekonomisk kris har företaget, mycket enkelt förklarat, två huvudalternativ – att bromsa eller att gasa sig ur krisen. Med dessa uttryck avses att företaget antingen drar ner på verksamheten och minskar kostnaderna eller så vidtar företaget åtgärder för att öka intäkterna.

Det klassiska sättet för att gasa sig ur en ekonomisk kris är att satsa hårt på marknadsföring för att därigenom återta den förlorade försäljningen. Att välja detta alternativt är förenat med en viss risk. En satsning på ökad marknadsföring innebär ökade kostnader och skulle satsningen inte lyckas befinner sig företaget i en ännu värre situation än tidigare. Det gäller därför att vara säker på sin marknadsföringsstrategi om man ska välja detta alternativ.

Låna pengar till marknadsföringen

Har företaget inte de medel som krävs för att kunna genomföra, till exempel, en större marknadsföringskampanj kan företaget låna pengar kampanjen. Är du ensam ägare till företaget, och företaget inte har möjlighet att låna pengar från en bank eller liknande, kan ett alternativ vara att du personligen lånar pengar för att därefter låna pengarna vidare till företaget.

Väljer du att göra en sådan lösning måste du vara noggrann i valet av långivare. När du ansöker om lån hos de traditionella bankerna begär de i princip alltid en UC på dig. Försök därför att finna en långivare där du kan beviljas lån utan UC med många förfrågningar vilket inte påverkar din kreditvärdighet negativt. Detta är något som du personligen vinner på i ett längre perspektiv.