Lagar och regler

Marknadsföring och reklam får inte se ut hur som helst och rikta sig till vem som helst. Det finns ett antal lagar och regler som reglerar hur marknadsföring får göras i Sverige. De viktigaste för företag är att känna till:

  • All marknadsföring ska ha en tydlig avsändare.
  • Det ska tydligt gå att se att det är marknadsföring.
  • Allt som sägs i marknadsföringen ska vara sant.
  • Alkohol- och tobaksreklam är förbjuden i svenska TV-kanaler.

Det här innebär bland annat att reklam i sociala medier och bloggar tydligt måste markeras som reklam för att vara tillåten. Begrepp som “billigare” och “rea” måste också gå att bevisa och det är upp till företaget som är avsändare att kunna göra detta.

Barn har ett särskilt skydd och direkta uppmaningar att köpa saker får inte riktas till barn under 18 år. TV-reklam får inte rikta sig till barn under 12 år och det är förbjudet att skicka ut direktreklam till barn. Det får inte heller förekomma reklamavbrott eller reklaminslag strax före eller efter barnprogram.

Marknadsföring som inte uppfyller de här kraven kan anmälas till Konsumentverket som granskar om kampanjen håller sig inom regelverket.