Marknadsför med video

17th maj 2020 lina 0

Allt eftersom mer och mer av marknadsföringen sker online har rörlig bild blivit ett allt viktigare verktyg. Video kan väcka känslor och förmedla myck