Utvärdering av marknadskampanjer

Det är viktigt att utvärdera sin marknadsföring för att inte riskera att fortsätta i gamla hjulspår som inte ger effekt. Marknadsföringskampanjer kan utvärderas på flera olika sätt beroende på vilka kanaler som har använts. Idag finns flertalet analysverktyg online som mäter och följer upp marknadsföringsaktiviteter som sker digitalt. Ett annat sätt att utvärdera är att mejla eller prata med kunder om hur de har hittat till verksamheten. Enkäter är ett bra verktyg för att få svar som är enkla att jämföra över tid.

Oberoende av hur många reklamen når så är en ökad försäljning den viktigaste signalen på att kampanjen uppnår sina syften. Även om räckvidden på en marknadsföringsinsats kan vara stor så är den inte värdefull ifall den inte leder till ökad försäljning och lönsamhet för företaget.

Ibland ses effekten av marknadsföringskampanjer med lite fördröjning. Därför är det bra att inte dra några slutsatser förrän några månader har gått. Ibland kan det räcka med att göra mindre justeringar i en befintlig marknadsplan för att få ett bättre utfall. Våga testa nytt om kampanjen inte leder till ökad försäljning, då är det något i marknadsföringen som gör att den inte når fram.