Marknadsföring som hörs genom bruset

Marknadsföring och att nå fram till nya kunder är en stor utmaning för många företag. Idag är människor översköljda av information. Aldrig tidigare har vi nåtts av så många olika budskap genom filmer, text och bilder som under de senaste åren. Det här innebär att vi medvetet och omedvetet sorterar bort mycket av de intryck vi bombarderas med för att inte bli överbelastade. Vi har dessutom blivit mer och mer negativt inställda till reklam och många av oss är till och med redo att betala för att slippa exponeras för den.

För både privatpersoner, företag och organisationer innebär det här att det har blivit svårare att nå fram med sina budskap. Marknadsföring idag handlar därför mycket om att hitta rätt kanaler och rätt språk för att väcka målgruppens intresse. Marknadsförare, kommunikatörer och reklammakare har behövt bli mer vassa och kreativa för att penetrera flödet av information. Samtidigt är mediebilden mer komplex än tidigare. Tidningar och TV är inte längre självklara marknadsföringsplatser utan har fått ge vika för nya digitala plattformar. Bra video och bildmaterial har i takt med detta blivit allt viktigare verktyg för att kommunicera utåt.

Att skapa bra och intresseväckande marknadsföring som når fram till rätt målgrupper är en konst i sig. För att göra detta behöver du fundera över ett antal frågor:

  • Vad är det du vill berätta? Vad är viktigast att förmedla till dina potentiella kunder? Det här kan vara konkret, exempel: “Jag vill att mina kunder ska veta att jag säljer de mest exklusiva klockorna” eller mer värdebaserat: “Jag vill att mina kunder ska veta att jag kan hjälpa dem med deras HR-arbete”.
  • Vilka vill du nå? Vilken är din målgrupp? Exempelvis “Män i åldern 35-50 som har gott om pengar”. Visualisera sedan en representant från den målgruppen, exempelvis “Johan, 37 år, driver en framgångsrik bilfirma”. Fundera över hur du ska nå Johan med ditt budskap.
  • Vad händer i samhället? Vad är på gång? Vad pratar människor om kring kaffebordet? Kan du utnyttja det i din marknadsföring på något sätt? Genom att knyta an till sånt som människor är intresserade av kan du skapa ett större intresse.
  • Var ska du synas? Vilken kanal är mest effektiv för att nå min målgrupp? Beroende på vad det är du ska berätta och för vem du vill berätta det kan olika kanaler vara olika effektiva. Om målgruppen är “Ungdomar i åldern 18-25 boende i Malmö” så är den tryckta dagstidningen troligtvis inte det bästa alternativet. För att lyckas med marknadsföringen gäller det att veta eller ta reda på var målgruppen befinner sig och vilka kanaler de får information från.
  • Hur ska du marknadsföra? Hur formar du ditt budskap? Hur vill du att ditt företag ska uppfattas? Det är viktigt att budskapet och hur det förmedlas känns genuint. Samtidigt är det viktigt att budskapet är format för målgruppen så att de förstår och kan ta till sig.
  • Vem är avsändaren? Det måste vara tydligt i allt material var det kommer ifrån. Genom en genomarbetad grafisk profil blir budskapet tydligare förknippat med ditt företag.