Bygg en identitet

För att förenkla för kunder att känna igen ett företag eller varumärke behöver företaget bygga en stark profil. Ett företags profil är en grafisk stil och sätt att kommunicera, men profilen ska också förknippas till vissa specifika positiva värden. Kärnan i profilen handlar om vad företaget vill kommunicera utåt. Profilen hjälper företaget att kommunicera på ett enhetligt och sammanhållet sätt.

En grafisk profil är en manual för hur företagets identitet ser ut. Oftast innehåller den:

  • En logotyp.
  • En eller flera färger som ska användas online och på tryckt material.
  • Ett eller flera typsnitt som ska användas online och på tryckt material.

En lite mer omfattande profil kan dessutom innehålla:

  • Symboler och grafiska element som ska användas.
  • En beskrivning av vilken typ av bildmanér som ska användas på webbsidan och i marknadsföringsmaterial. Det kan handla om en viss typ av illustrationer eller fotografier som tillsammans ska skapa en helhet.
  • En beskrivning av hur rörligt material ska se ut. Det kan handla om vissa grafiska element eller ett bildspråk som alltid ska finnas med i videomaterial.

Den grafiska profilen blir sedan grunden för allt kommunikationsmaterial. Det kan handla om till exempel skyltar, affischer, flyers, onlinekampanjer, webbsida, visitkort, brevpapper etcetera. Genom att alltid använda samma profil blir företaget lättare igenkänt av kunderna.

För att skapa en bra profil är det bra att anlita en grafisk formgivare eller reklambyrå. Även om det kostar en slant lönar det sig oftast då de kan skapa en betydligt mer professionell helhet. En grafiskt formgivare har också de tekniska kunskaper som behövs för att materialet ska vara användbart för andra externa resurser som på olika sätt kan komma att jobba med den grafiska profilen.

För att skapa en bra profil är det viktigt att tänka igenom vilken identitet företaget har. Det är viktigt att profilen speglar företagets produkter och värden. I bästa fall ska en potentiell kund direkt se vad företaget erbjuder bara genom att titta på logotypen. Logotypen i sig är varumärkesbyggande och fungerar som företagets signatur. En bra logotyp behöver därför vara både tydlig, enkel och unik. Därför är det viktigt att satsa ordentligt på att få fram rätt logotyp. Att byta är en betydligt dyrare och mer komplicerad process än många räknat med – nästan som att etablera ett helt nytt varumärke.