Skapa en attraktiv hemsida

En hemsida är ofta navet i ett företags synlighet online. Det är här potentiella kunder hittar information om företagets erbjudande och verksamhet. För att skapa en bra hemsida gäller det att ha ett tydligt syfte med sidan – vad är sidans funktion? Ibland kan hela företagets verksamhet ske online – till exempel genom en webbshop. Ibland kan hemsidan snarare vara ett sätt att locka besökare till den fysiska verksamheten – till exempel ett café eller en restaurang. Med utgångspunkt i funktionen kan sedan sidans struktur och innehåll planeras.

En hemsida ska vara så enkel och lätt att navigera som möjligt. Det ska synas tydligt var man befinner sig och vart man som besökare ska ta vägen. Internetanvändare idag har inte tid att leta på sidor som inte fungerar som de ska. Om verksamheten är en restaurang behöver det vara enkelt att hitta besöksadressen, menyn och hur man bokar bord. Annan information om restaurangen kan också finnas på sidan men om inte de tre punkterna ovan är enkla att hitta uppfyller sidan inte sitt syfte. Därför är den första frågan du behöver svara på innan du börjar bygga en sida – vad vill besökaren? Att uppfylla besökarens önskemål är viktigare än att uppfylla dina egna önskemål för webbsidans innehåll. Det är inte du som företagare som ska använda hemsidan – det är dina kunder!

För att en besökare snabbt ska förstå var de kommit är det viktigt att företagets grafiska profil används som grund för hemsidans utseende. Det ska vara lätt att förstå vem som är avsändaren. Det ska också vara enkelt att hitta kontaktuppgifter till företaget. Det är viktigt att tänka på läsbarheten på webbsidan. Rubriker, logotyper och länkar kan ha det typsnitt som finns definierat i den grafiska profilen men löptexten bör ha ett enklare standardtypsnitt. Det kan kännas lockande att skapa bilder med textinnehåll för att få en sammanhållen grafisk helhet. Att presentera text på det här sättet är ingen bra idé eftersom den då inte kan läsas av sökmotorer. Eftersom de flesta idag använder sin mobil för att surfa är det viktigt att hemsidan antingen är mobilanpassad eller finns tillgänglig i en version för webben.

För att få en bra hemsida är det en bra idé att anlita en webbyrå. En webbyrå är specialiserad på att skapa bra hemsidor som följer de standarder för programmeringsspråken html och css som används på webben idag. En bra byrå kan också hjälpa dig med att få en bra helhet och funktionalitet. För nystartade bolag som inte har ekonomisk möjlighet att låta en extern byrå skapa hemsidan finns flera olika plattformar som kan användas för att skapa snygga hemsidor på ett enkelt och billigt sätt. Utgå från en enkel mall och bygg inte en för komplex sida till att börja med. Enkelt och tydligt är oftast bättre än komplexa sidor med mycket information.