Skapa en marknadsplan

En bra och användbar marknadsplan underlättar arbetet med marknadsföringen. För att lyckas med detta krävs en omvärldsanalys. Omvärldsanalysen ska ge företaget en realistisk bild av verkligheten som företaget verkar i. Vad händer i samhället som påverkar företaget? Det här är kunskaper som är viktiga för att förstå hur människor konsumerar, varför de köper vissa produkter och tjänster, när de köper, vad de är villiga att betala och hur de tar del av information och erbjudanden. Omvärldsanalysen ligger sedan till grund för både affärsplan och marknadsplan. Skillnaden mellan en affärsplan och en marknadsplan är att marknadsplanen fokuserar på kunderna och hur dessa ska nås.

En marknadsplan behöver innehålla:

  • Beskrivning av företagets identitet och nisch.
  • Beskrivning av syftet med marknadsföringen.
  • Vilka målgruppen är.
  • Hur marknadsföringen ska göras, vilka kanaler som ska användas för att nå målgruppen.
  • När marknadsföringsaktiviteter ska ske och under hur lång tid.
  • Budgetramar för marknadsföringen – vad det får kosta.
  • Hur och när effekterna av marknadsföringen ska utvärderas.

Marknadsplanen behöver sedan kommuniceras till alla i företaget och eventuella externa konsulter som ska hjälpa till med marknadsföringen. Det är viktigt att alla förstår vad målsättningen är. Följ sedan den uppsatta planen och utvärdera effekterna under tiden. Marknadsplanen är ett viktigt strategidokument för att kunna jobba på ett effektivt sätt med marknadsföring. Ett genomarbetat koncept är oftast både billigare och ger mer utfall än marknadsaktiviteter som sker ad hoc. Marknadsplaner är något företag kan göra själva eller anlita en marknadsstrateg eller extern reklambyrå för att ta fram. Grunden till marknadsföringsplanen behöver vara företagets egna identitet och verksamhet, därför är det viktigt att representanter för företaget är delaktiga i framtagandet även om det sker hos en extern byrå.