Skapa en marknadsplan

6th juli 2019 lina 0

En bra och användbar marknadsplan underlättar arbetet med marknadsföringen. För att lyckas med detta krävs en omvärldsanalys. Omvärldsanalysen ska ge